Inledning

Optimal Hälsa satsar på behovsanpassade åtgärder för att förbättra hälsan och bibehålla en god hälsa hos företag och individen. Företagsidén kom till efter många års arbete inom friskvård och manuell terapi.

Optimal Hälsa har genom åren många gånger kommit i kontakt med olika typer av företagshälsovård och därmed insett att det finns många brister inom detta område. Vanligt är att företag som satsar på förebyggande åtgärder väljer punktinsatser som t.ex. enstaka föreläsningar, gymkort till alla anställda eller enklare former av behandling. Resultatet av detta blir oftast inte det förväntade och det kan i slutändan bli en dyr affär för företaget.

Optimal Hälsa har valt att ta reda på behovet hos företaget och först därefter föreslå lämpliga åtgärder som kan förbättra individens hälsa. Vi har också valt att kritiskt granska våra åtgärder genom kontinuerlig utvärdering av vårt hälsobefrämjande arbete. Målet är uppnå en kostnadseffektiv företagshälsovård.

Optimal Hälsa har en medveten strategi i att erbjuda företag och enskilda prisvärda hälsovårdsåtgärder. Det har skett genom vi inte har:

  • en för stor organisation
  • dyra lokalkostnader
  • exklusiv inredning
  • medlemskap i branschorganisationer med fördyrande avgifter
  • att vara duktiga på alla områden inom hälsovård

Vi undviker att använda tvivelaktig propaganda om friskvårdens ekonomiska fördelar som till exempel att en anställd som blir sjukskriven kan det kosta företaget mycket pengar eller att företagsfriskvård alltid skulle vara synonymt med ett framgångsrikt företag.

Optimal Hälsa strävar efter att arbete utifrån evidensbaserade metoder som finns inom förebyggande och behandlande interventioner.

Optimal Hälsa kommer successivt att utöka samarbetet med andra aktörer inom hälsovården och genom ett större närverk kommer Optimal Hälsa att i framtiden erbjuda fler tjänster. Målet är dock inte att vi ska bli störst men däremot en strävan att arbeta utifrån principerna att vara sakliga, i den mån det är möjligt använda åtgärder som är evidensbaserade och erbjuda en prisvärd hälsovård.

Måste man vara företagskund för att få hjälp?

Nej, det behövs inte. David Aston som är legitimerad sjukgymnast och diplomerad massageterapeut, erbjuder även hjälp i form av behandling (läs mer vid länken rehabilitering) till privat personer som har smärta eller besvär från muskler, leder, nerver, rygg eller nacke.