Hälsoprofil

Profil Optimal Hälsa

Vi kallar vår hälsoprofil för Profil Optimal Hälsa. Hälsoprofilen, Profil Optimal Hälsa, har använts och vidareutvecklats sedan 1996. Detta är en mer ingående hälsoprofil än vanligt förekommande hälsoprofiler. Denna form tar vid där andra ofta slutar. Till skillnad från en hälsoundersökning och även del andra hälsoprofiler, där det egentligen bara konstateras om hälsan är bra är eller dålig, så går Profil Optimal Hälsa steget vidare och du får även reda på vilka insatser som bör vidtas. Det är därför Profil Optimal Hälsa innehåller fler fysiska tester än många andra hälsoprofiler. Utöver individens levnads och kostnadsfrågor får man även en uppfattning om individens kondition, styrka och rörlighet. Man får även reda på individens eventuella problem från rörelseapparaten och kan därmed vidta mer specifika åtgärder.

Profil Optimal Hälsa innefattar bland annat följande områden:

  • levnadsvanor
  • kostvanor
  • träningsvanor
  • symtom
  • stress
  • kroppssammansättning
  • fysisk status vad beträffar kondition, rörlighet och styrka

Ett hälsoindex räknas ut för hela testet men det viktiga är titta på enskilda områden. Rådgivning och eventuell vidare utredning bygger på enskilda områden i hälsoprofilen.

En generell rapport ges kontinuerligt till företaget men en mer personlig och specifik rådgivning ges endast till den anställde. Inga namn redovisas vilket har med tystnadsplikten att göra. Vissa branscher där det är lagstadgat med hälsoundersökningar utförda av läkare skall se Profil Optimal Hälsa som ett komplement. Många branscher behöver däremot inte till exempel hörselprov, syntester och det räcker därmed med Profil Optimal Hälsa. Många arbetsrelaterade besvär kommer från rörelse- och stödjeapparaten där Profil Optimal Hälsa är mer lämplig för att analysera ett samband mellan orsak och verkan.

Profil Optimal Hälsa används primärt för individen och syftet är inte att jämföra olika individer med varandra. För företag ges dock en rapport med ett hälsoindex (medelvärde och medianvärde) för alla anställda så övergripande tendenser kan ses.

Hälsoindexet kan ge ett statistiskt underlag över personalens hälsotillstånd, vilket i sin tur hjälper oss att lägga upp en gemensam handlingsplan. Vid en uppföljande Profil Optimal Hälsa kan man alltid räkna ut den procentuella förbättringen av hälsoindexet och de fysiska testerna.

Blodtryck är en av de mer vanliga testerna som görs vid hälsoprofiler.
Konditionstest på cykel förekommer oftast i konditionstester.

Är Hälsoprofilen bara till för företag?

Nej, Profil Optimal Hälsa kan vara ett lämpligt alternativ även för motionärer och för personer som funderar på att komma igång med någon motionsaktivitet. Hälsoprofilen kan då användas för att avgöra vilka faktorer som ska påverkas för att träna och äta på rätta sätt. Profil Optimal Hälsa används också av elitmotionär som tränar på hög nivå för att fastställa och jämför den fysiska statusen mellan olika perioder.

Referenser

Bok: Lönsam friskvård -effektivare företag Författare:  Gunnar Andersson, Sture Malmgren och Anders Johrén Sammanfattning: Över 30 års friskvårdsarbete på SAAV Aerospace där mer än 30000 konditionstester på cykel gjorts vilket har kompletterats med olika intervjuer andra fysiologiska tester. Friskvårdsprojekt på SAAB Aerospace lett till att de flitigaste besökarna på företagets motionsanläggningar hade: – lägre sjukfrånvaro medan sjukfrånvaron var tre gånger högre bland de anställda som var fysiskt inaktiva. – de fysiskt inaktiva också sämre kondition var samtidigt antingen överviktiga och underviktiga. De nyblivna motionärerna var mindre trötta, mindre stressade och trivdes bättre på arbetsplatsen.

Kommentarer: Studien visar tydligt att fysisk aktivitet har positiv effekt på sjukfrånvaron. Speciellt intressant är att detta är en studie utförd i Sverige. Det kan annars vara lite svårt att dra slutsatser från studier gjorda i andra länder då faktorer som försäkringssystem och kultur kan påverka utfall. Studien visar också på samband mellan sjukvård och friskvård. Investerar man inte i friskvård så blir sjukvården som troligen får ta över individen i slutändan.